Programma's

Algemene uitkering gemeentefonds

Algemene uitkering gemeentefonds

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • In de decembercirculaire 2022 zijn de WOZ-waarden 2022 voor woningen en niet-woningen negatief bijgesteld en heeft er een bijstelling van de basisgegevens en uitkeringsfactor over 2020 en 2021 plaatsgevonden.  Dit leidt tot een nadeel van € 0,9 miljoen.
Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17