Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

 

In de jaarrekening 2022 volgen we zoveel mogelijk de indeling en de inhoud uit de begroting 2022. Op die manier stellen we u in staat een vergelijking te maken tussen de begrote situatie en de realisatie. Achtereenvolgens treft u de volgende onderdelen aan:

  • Beleidsuitgangspunten
  • Overzicht belastingen en heffingen
  • Landelijke ontwikkelingen
  • WOZ-bezwaarschriften
  • Belastingvoorstellen 2022

Conform artikel 10 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten wordt in de jaarrekening voor de heffingen de realisatie inzichtelijk gemaakt. Deze heffingen mogen ten hoogste kostendekkend zijn.
Het overzicht van deze heffingen is opgenomen in de bijlage Kostendekkendheid heffingen bij deze jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17