Programma's

Bestuursorganen en -ondersteuning

Ambitie

In ons bestuursakkoord 2018-2022 onderschrijven we het belang van burger- en overheidsparticipatie. Voor het slagen van en aansluiten bij de veranderingen in de samenleving is participatie noodzakelijk. Het realiseren van de complexe maatschappelijke vraagstukken kunnen en willen we namelijk niet alleen. Als gemeentebestuur werken we hier samen aan met onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en regiogemeenten. En waar nodig nemen we een actief sturende rol op ons.  Mede door participatie verbeteren we de leefbaarheid van de wijken, buurten en dorpen. En daarmee van onze gemeente als geheel.
Daarnaast is het onze ambitie het democratisch bestuur goed te waarborgen. Met een transparant besluitvormingsproces. Waarbij ruimte is voor experimenten en vernieuwende participatievormen. En waarbij we toegankelijk, doelmatig en betrouwbaar optreden.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17