Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Ambitie

‘s-Hertogenbosch wil een aantrekkelijke, gezonde en duurzame stad zijn.
Om die ambitie waar te maken werken we met burgers, onderwijs en bedrijven aan die duurzame aanpak.  In de bedrijfsvoering krijgt maatschappelijk verantwoord ondernemen/inkopen en de circulaire economie steeds meer vorm. Duurzaamheid zal in de hele organisatie verankerd worden.
Richting onze inwoners bundelen we onze informatie en intensiveren we onze communicatie om bewustwording rondom de energietransitie te versterken. Daarnaast integreren we maatregelen rondom klimaatadaptatie en mitigatie zo veel mogelijk.
Met duurzaamheid willen wij ook economische kansen pakken. Vooral op het terrein van energie (besparing en duurzame toepassingen zoals wind, zon), duurzame bouw (zuinig ontwerpen, materialisatie), integraal waterbeheer (toepassingen van berging, combinaties met groen, recreatie en natuur), agrifood en mobiliteit (toepassen innovatieve technologieën).

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17