Programma's

Cultureel klimaat

Ambitie

Cultuur is van grote waarde voor de samenleving. Het is een bron van vernieuwing en zet aan tot creëren, beleven en denken. Het brengt mensen samen, en het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad, kernen en dorpen als woon- en werkgemeente en aan de lokale economie. Cultuur is van waarde voor iedereen. Culturele voorzieningen, evenementen en activiteiten spelen een belangrijke rol in het dagelijkse sociale leven in ’s-Hertogenbosch en karakteriseren ons als gemeente. In die zin vormt cultuur de identiteit van een stad. Allemaal redenen om ons blijvend in te zetten voor een rijk cultureel aanbod.

We willen een aantrekkelijk en vernieuwend cultureel klimaat, waarin ook jongeren zich herkennen. De Cultuurnota “Cultuur maakt mensen” sluit aan bij de huidige ontwikkelingen in het culturele veld en de maatschappij en passen bij onze ambities als culturele stad. Deze Cultuurnota richt zich op de periode vanaf 2021. Het is onze ambitie om onze kracht verder uit te bouwen en de positie van Cultuurstad van het Zuiden te versterken. Een dergelijke ambitie betekent dat we moeten blijven innoveren, verrassen en investeren.  We willen ook in de toekomst een aansprekend, prikkelend en divers cultureel aanbod voor onze bewoners hebben, waarin iedere inwoner op zijn of haar manier kan deelnemen aan cultuur. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat meer cultuur-toeristen de weg naar ’s-Hertogenbosch vinden voor kwaliteitsaanbod. Dat is niet alleen belangrijk voor de vitaliteit van de culturele organisaties, maar ook voor de gewenste economische spin-off. Door te versterken waar we goed in zijn, door het blijvend innoveren van het aanbod, en door cultuur en mensen nog beter aan elkaar te verbinden, blijven we ook in de toekomst dé Cultuurstad van het Zuiden voor onze bewoners en  bezoekers. We geven ons cultuurbeleid voor de komende periode vorm langs de drie beleidslijnen Versterken, Vernieuwen en Verbinden.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17