Programma's

Veiligheid

Ambitie

Samen met onze veiligheidspartners werken we aan een veilige gemeente ’s-Hertogenbosch. Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 beschrijft hoe wij daar willen komen, met zorg én repressie. Maar we kunnen niet alleen zorgdragen voor veiligheid. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben hierbij ook een verantwoordelijkheid. De veiligheidscijfers laten een positieve ontwikkeling zien. De veiligheidsgevoelens blijven hierbij echter nog achter. We willen dat inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen. Dit is van groot belang voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente.

Het is onze ambitie inwoners meer bij het veiligheidsbeleid te betrekken. En dat inwoners en bedrijven zich ook verantwoordelijk voelen voor een veilige leefomgeving. Dat vraagt om maatwerk per wijk, bijvoorbeeld in de vorm van buurtpreventieteams. Samen met onze veiligheidspartners helpen en ondersteunen we hen daarbij. We willen zo ’s-Hertogenbosch objectief én subjectief veiliger maken. Dit vanuit een realisme dat we nooit kunnen komen tot een 100% veilige gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17