Programma's

Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen

Informatie over dit programma is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen met een uitgebreid beeld van de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen, kwijtscheldingsbeleid en landelijke ontwikkelingen. Deze paragraaf is qua omvang breder dan het programma gemeentelijke belastingen, omdat onder lokale heffingen ook de afvalstoffenheffing en de rioolheffing vallen. Deze belastingen zijn onder de functionele programma’s geraamd, omdat het hier niet om algemene dekkingsmiddelen gaat.

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Personeelskosten, voordeel € 0,3 miljoen.
  • In verband met corona en de lockdowns is in de maand januari 2022 geen precariobelasting geheven. Daarnaast zijn enkele precario-objecten verwijderd (enkele terras vergunningen zijn in 2022 opgezegd).  Nadeel € 0,1 miljoen.
  • In de tweede helft van 2022 hebben meer toeristen 'S-Hertogenbosch bezocht (en overnacht) waardoor meer toeristenbelasting is opgehaald. Voordeel € 0,1 miljoen.
  • Met de invoering van de scanauto medio 2021 zijn het aantal parkeerboetes en daarmee ook het aantal aanmaningen en dwangbevelen fors toegenomen. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 0,2 miljoen.  
  • In 2022 zijn minder verzoeken tot kwijtschelding van belastingen gedaan dan verwacht. Voordeel € 0,1 miljoen.
Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17