Programma's

Participatie en daginvulling

Ambitie

’s-Hertogenbosch is een sterke, sociale gemeente waarin we maatschappelijke tweedeling zoveel mogelijk proberen te voorkomen. We dragen als Zorgbedrijf MO  bij aan een inclusieve gemeente waar alle inwoners zoveel mogelijk gewoon meedoen. Ze hebben werk of een zinvolle daginvulling. ’s-Hertogenbosch is ook een gemeente waar inwoners zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en voor de ander. Inwoners zien naar elkaar om en doen ook zelf soms een beroep op een ander. Elkaar helpen, ondersteunen en zorgen voor elkaar vindt plaats dankzij de sociale verbanden van mensen. Mensen verbinden zich vooral in het dagelijks leven via school, werk, buurt, verenigingen en sport- en cultuuractiviteiten, welke de gemeente waar nodig faciliteert. Vrijwilligers zetten zich in voor activiteiten, diensten en voorzieningen in wijken en buurten en staan daarmee voor een leefomgeving die sociaal, veilig en leefbaar is.
Er zijn relatief veel vrijwilligers in ’s-Hertogenbosch. De kracht van onderlinge netwerken en hulp kunnen we beter benutten en faciliteren. Daarbij gaan we uit van de talenten van mensen die zelf de regie nemen en houden met behulp van een duurzaam eigen netwerk. Inwoners die elkaar helpen waar het kan en zich actief opstellen als vrijwilliger en mantelzorger krijgen een impuls, zowel individueel als gezamenlijk. Hiervoor werken we vanuit het Zorgbedrijf MO samen met bewoners, vrijwilligersorganisaties, bedrijfsleven, onderwijs en andere maatschappelijke partners.

Vanuit het Zorgbedrijf MO faciliteren we initiatieven van inwoners en het maatschappelijk middenveld. We bieden ruimte aan inwoners, vrijwilligers en ondernemers die initiatieven willen ontplooien in het sociale domein. We bieden partnerschap, informatie, betrokkenheid, waar mogelijk en nodig regelruimte, een netwerk, praktische kennis, materiaal, ruimte of subsidie.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17