Programma's

Cultuurhistorische kwaliteit

Ambitie

Erfgoed actief dienstbaar maken aan de ontwikkeling van de stad. Niet alleen als inspiratiebron voor de ruimtelijke kwaliteit maar vooral ook ten dienste van de economische en sociale ontwikkeling. De door uw raad vastgestelde Cultuurhistorische beleidsvisie, ‘Op weg naar 2029’ is het beleidsinhoudelijk kader.

Vier hoofdthema’s staan hierin centraal:

  • Erfgoed toegankelijk maken voor meer mensen
  • Herbestemming van monumenten
  • Nieuwe aandacht voor cultuurhistorisch landschap en militair erfgoed
  • Monumentenzorg

De aanpak is faciliterend, laagdrempelig, publieksgericht en waar mogelijk digitaal.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17