Programma's

Dienstverlening

Ambitie

Met het Bestuursakkoord, de notitie Lokale overheid: Dienstbaar! en de notitie Dienstverlening met een kloppend hart voor de samenleving (visie en programma Publieke Dienstverlening 2018-2020) geven we invulling aan onze gemeentelijke dienstverlening: samenwerkend, faciliterend en zichtbaar. Doelstellingen om deze ambitie te realiseren zijn: een goed bereikbare en faciliterende dienstverlening en het verder blijven ontwikkelen van de digitale dienstverlening. De telefonie- en ontvangstplekken (balies) en het gebruiken van begrijpelijke taal spelen bij deze doelrealisatie een belangrijke rol.

Steeds duidelijker wordt dat het bestaansrecht van de overheid te vinden is in ondersteuning en faciliterend opereren. Ondersteuning en facilitering betekent mogelijk maken dat inwoners het zelf kunnen regelen, maar ook het bieden van een voldoende mate van veiligheid. Met name de kwetsbaren in de samenleving – waaronder degenen met minder taal/digitale vaardigheden – zoeken ondersteuning bij de overheid. Deze behoefte zal blijven.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17