Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Onze gemeente beschikt over een nota risicomanagement en weerstandsvermogen. In deze nota staat op welke wijze de risico’s binnen onze gemeente worden geïnventariseerd, gekwalificeerd en beheerst.
Het Bossche risicomanagement is geen op zichzelf staand proces maar bewust verankerd in onze gemeentelijke processen. Het is gekoppeld aan ons integrale management. Wij streven niet naar een modieus management control model, dat de capaciteit van onze gemeentelijke organisatie overstijgt.
Wij kiezen, vanuit een realistisch beeld van onze organisatie, voor een praktische aanpak.
Deze paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing vormt de weerslag van dit beleid.

Zoals afgesproken met de gemeenteraad rapporteren we twee maal per jaar over de voortgang van de complexe en risicovolle projecten. Deze rapportage is onderdeel van de reguliere P&C cyclus en vindt plaats via het jaarverslag en de managementrapportage.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17