Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

Ambitie

Het programma Beleggingen en overige baten en lasten bestaat uit de netto inkomsten van de gemeentelijke beleggingen, de saldi kostenplaatsen en de nog niet verdeelde budgetten én de overheadkosten. Daarnaast vallen het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien onder dit programma. In het hoofdstuk Financiële positie worden de meest relevante posten toegelicht. Voor de vennootschapsbelasting wordt er van uitgegaan dat er in 2022 € 175.000 moet worden betaald. De post onvoorzien is geraamd op € 225.000.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17