Programma's

Armoede en schulden

Ambitie

Inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn in staat om zelfstandig (of met hulp van hun omgeving) een financieel gezonde huishouding te voeren. Wanneer dit (tijdelijk) niet lukt, kunnen inwoners een beroep doen op hulpverlening en/of regelingen van de gemeente of andere instellingen.

Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk verantwoordelijk is en blijft voor de eigen financiële situatie. Via voorlichting zetten we in op bewustwording, onder andere bij jongeren. Ook hebben we een groot aanbod van lichte ondersteunende maatregelen van onze (vrijwillige) partners, vaak gericht op het op orde brengen en houden van geldzaken.
Door het accent nog meer op preventie en vroegsignalering van schulden en armoede te leggen, willen wij dat ernstige schuldenproblematiek wordt voorkomen. Armoede en schulden hebben een grote impact op inwoners en specifiek op kinderen. Het gaat vaak gepaard met problemen op andere leefgebieden zoals gezondheid, opvoeding, participatie en re-integratie. In onze gemeente mag niemand als gevolg van armoede langs de kant staan. En dat hoeft ook niet als we onze krachten bundelen met onder meer het Netwerk tegen Armoede en Woonlasten de Baas. Alleen door krachten te bundelen, sterke verbindingen te leggen en de juiste kennis te delen, maken we het Armoedebeleid sterker. Lokaal beleid kan armoede niet voorkomen of oplossen, maar door samenwerking met andere partijen kunnen we wél een verschil maken.
We besteden extra aandacht aan kinderen die in armoede leven omdat juist zij in een levensfase zitten waar we het tij kunnen keren. Een kind mag niet belemmerd worden in zijn ontwikkelingskansen. Daarbij is onze stelling dat ‘een kind in armoede, een gezin in armoede’ is. Alle kinderen die in armoede opgroeien willen we zodanig ondersteunen dat zij volwaardig kunnen participeren in de samenleving.
De ondersteuning aan inwoners om de basis op orde te krijgen, gaan we verbeteren. Daarom investeren we in de uitvoering van Financiële Dienstverlening (bijzondere bijstand en schulddienstverlening) en maken we meer werk van preventie, vroegsignalering en nazorg. Daarmee willen we financiële problemen zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer ze toch ontstaan, willen we er snel bij zijn en in gesprek gaan. We investeren in onze dienstverlening en bijbehorende uitvoeringsprocessen en maken gebruik van de leanmethode. Dit zal resulteren in minder werkdruk voor medewerkers en het beperken van wachttijden voor inwoners.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17