Programma's

Werk en inkomen

Ambitie

’s-Hertogenbosch is een sterke sociale gemeente waarin we maatschappelijke tweedeling proberen te voorkomen. Inwoners doen zoveel mogelijk gewoon mee: ze hebben werk of doen naar vermogen mee in de samenleving.

We streven ernaar dat mensen werken, en daarmee zelfstandig hun inkomen verdienen. Mensen die werken zijn gemiddeld gezonder, maatschappelijk actiever en gelukkiger. Wanneer dat niet lukt verzorgen wij een (tijdelijk) inkomen en ondersteuning bij arbeidsparticipatie.
Mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren we om zoveel mogelijk zelf te doen, hun capaciteiten in te zetten bij het vinden van werk en hiervoor de eigen netwerken in te schakelen.
Voor mensen die verder van de arbeidsmarkt staan zien we steeds vaker dat er sprake is van complexe, meervoudige problematiek. We stemmen de ondersteuning en begeleiding hier op af. Wanneer werk (nog) niet haalbaar is begeleiden we naar maatschappelijke participatie. Als mogelijke opstap naar een betaalde baan.

In het regionaal werkbedrijf werken we samen met alle partners om iedereen een kans te bieden op de arbeidsmarkt. We maken afspraken met werkgevers om mogelijkheden te ontwikkelen voor iedereen.
Ook organiseren we zelf meer werk om mensen aan de onderkant meer kansen te bieden op terugkeer in het arbeidsproces. We bieden mogelijkheden, maar mensen zijn zelf verantwoordelijk om aan het werk te komen en te blijven!

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17